Dane personalne
Imię i nazwisko dr hab. prof. nadzw. Waldemar Paruch
Telefon 8653545
Email
Budynek J
Nr pokoju 201
Adres Poznańska 1
Jednostka organizacyjna Zakład Nauk Humanistycznych WZ
Informacje o pracowniku w wyszukiwarce PRz
Życiorys naukowy
Studia historyczne w latach 1983–1988 w Instytucie Historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; specjalizacja w dziedzinie historii najnowszej; praca magisterska Stosunki polsko-francuskie w latach 1939–1943, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Z. Mańkowskiego.
Studia politologiczne w latach 1985–1990 w Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; specjalizacja w dziedzinie stosunków międzynarodowych; praca magisterska Sojusz polsko-francuski wobec zmian w układzie sił politycznych w Europie w latach 1932–1939, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Jachymka.
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, 1996, UMCS w Lublinie, rozprawa doktorska Mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926–1939), promotor prof. dr hab. Jan Jachymek.
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, 2005, UMCS w Lublinie, monografia Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego (1926–1939).
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom